• +48 85 307-08-31

PRZETARGI

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.03.00-20-0265/18

pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na

rynkach krajowych i zagranicznych”

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0265/18-00

zawartej dnia 29.03.2019r.

w ramach postępowania nr 1/RPOWP/2019 na:

dostawę I części linii technologicznej do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji
motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”
SCALMAX Paweł Popławski, ul. Generała Józefa Bema 97/92, 15-370 Białystok
tel.: 793-792-455
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.scalmax.pl

zaprasza do złożenia ofert na

dostawę I części linii technologicznej do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem
wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze
strony internetowej: http://www.scalmax.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia (maksymalny):
● Pneumatyka: sprężarka śrubowa, instalacja pneumatyczna – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
● Wózek widłowy elektryczny – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
● Automat wzdłużny CNC – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
● Wygładzarka wibracyjna – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
● Agregat chłodniczy – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
● Natryskowy automat oczyszczający wraz z urządzeniem filtracyjnym workowym do usuwania drobnych
wiórów – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
● Wtryskarka do materiału o średniej gramaturze – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
● Peryferia do wtryskarki: system odwilżania, mielenie tworzyw i regulator temperatury – 4 miesiące od daty
podpisania umowy;

Białystok, dnia 11 lipca 2019r.

 


 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

int 1

Contakt:

 Bialystok, POLAND

 Sobolewska 19

 Tel: +48 85 307-08-31

 Fax: +48 85 307-08-52

 info@scalmax.pl