• +48 85 307-08-31

PRACA

CV prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZETARGI

PRZETARGI

Fund Eu

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT III

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.03.00-20-0265/18

pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0265/18-00

zawartej dnia 29.03.2019r.

w ramach postępowania nr 3/RPOWP/2019 na:

Opracowanie technologii produkcyjnej trwałego łączenia fluoro-kauczuku ze stalą nierdzewną 1.4104 do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”

SCALMAX Paweł Popławski, ul. Generała Józefa Bema 97/92, 15-370 Białystok

tel.: 793-792-455

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.scalmax.pl

zaprasza do złożenia ofert na

Opracowanie technologii produkcyjnej trwałego łączenia fluoro-kauczuku ze stalą nierdzewną 1.4104 do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.scalmax.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia (maksymalny):

  • 5 miesięcy od daty podpisania umowy;

Białystok, dnia 21 maja 2020r.

Zaproszenie do składania ofert - SCALMAX - technologia

SIWZ - SCALMAX - technologia

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy - technologia

Zał nr 2 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - technologia

Zał nr 3 do SIWZ - Oświadczenia - technologia

Zał nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - technologia

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT IV

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.03.00-20-0265/18

pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0265/18-00

zawartej dnia 29.03.2019r.

w ramach postępowania nr 4/RPOWP/2019 na:

Na dostawę centrum tokarskiego i wirówki do wiórów do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”

SCALMAX Paweł Popławski, ul. Generała Józefa Bema 97/92, 15-370 Białystok

tel.: 793-792-455

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.scalmax.pl

zaprasza do złożenia ofert na

dostawę centrum tokarskiego i wirówki do wiórów do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.scalmax.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia (maksymalny):

  • Centrum tokarskie – 14.12.2020r.;
  • Wirówka do wiórów – 3 miesiące od daty podpisania umowy;

Białystok, dnia 1 czerwca 2020r.

Zaproszenie do składania ofert - SCALMAX - CNC i wirówka

SIWZ - SCALMAX - wirówka i CNC

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy - CNC i wirówka

Zał nr 2 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - CNC i wirówka

Zał nr 3 do SIWZ - Oświadczenia - CNC i wirówka

Zał nr 4 do SIWZ- Wykaz prac - CNC i wirówka

Zał nr 5 do SIWZ - Wzór umowy - CNC i wirówka

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

-Informacja o wyborze wykonawcy, postępowanie Nr 3/RPOWP/2019

-Informacja o wyborze wykonawcy, postępowanie Nr 4/RPOWP/2019

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.02.01-20-0157/19

pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0157/19-00

zawartej dnia 15.05.2020r.

w ramach postępowania nr 1/RPOWP 1.2.1/2020 na:

Na dostawę centrum frezarskiego do projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.”

SCALMAX Paweł Popławski, ul. Generała Józefa Bema 97/92, 15-370 Białystok

tel.: 793-792-455

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.scalmax.pl

zaprasza do złożenia ofert na

dostawę centrum frezarskiego do projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.scalmax.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia (maksymalny):

  • Centrum frezarskie – 31.07.2020r.;

Białystok, dnia 13 lipca 2020r.

 

 

 SIWZ - SCALMAX - Frezarka

Zaproszenie do składania ofert - SCALMAX - Frezarka

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy - Frezarka

Zał nr 2 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - CNC i wirówka

Zał nr 3 do SIWZ - Oświadczenia - CNC i wirówka

Zał nr 4 do SIWZ- Wykaz prac - CNC i wirówka

Zał nr 5 do SIWZ - Wzór umowy - CNC i wirówka

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP 1.2.1/2020 dostawę centrum frezarskiego do projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.” przekazane bezpośrednio potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronach internetowych: http://www.scalmax.plwww.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, w terminie do dnia 22.07.2020r. do godz. 9:45 wpłynęły oferty od następujących firm:

  1. ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa – wpłynęła 22.07.2020r. o godz. 8:30 (przesyłka kurierska)
  2. FANUC POLSKA Spółka z o.o., ul. Tadeusza Wendy 2, 52-407 Wrocław – wpłynęła 20.07.2020r. o godz. 10:00 (przesyłka kurierska)

 
Z następującymi warunkami ofertowymi:

Lp. Nazwa firmy Zaproponowana cena netto (pln) Okres gwarancji
(miesiące)
Liczba zdobytych punktów
1 ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa 497.291,20* 24 m-ce 77,86
2 FANUC POLSKA Spółka z o.o., ul. Tadeusza Wendy 2, 52-407 Wrocław 483.970,90* 48 m-cy 100,00

*przeliczono po kursie średnim NBP PLN/EUR z dnia 22.07.2020r. Tabela nr 141/A/NBP/2020 – 4,4401 PLN/EUR
 
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano oferty firmy:
FANUC POLSKA Spółka z o.o., ul. Tadeusza Wendy 2, 52-407 Wrocław. Oferta spełniła wszelkie wymagane kryteria (w tym o spełnieniu braku powiązań) oraz zdobyła najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.02.01-20-0157/19

pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0157/19-00

zawartej dnia 15.05.2020r.

w ramach postępowania nr 10/RPOWP 1.2.1/2020 na:

Na dostawę auta dostawczego typu furgon do projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.”

SCALMAX Paweł Popławski, ul. Generała Józefa Bema 97/92, 15-370 Białystok

tel.: 793-792-455

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.scalmax.pl

zaprasza do złożenia ofert na

dostawę auta dostawczego typu furgon do projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.scalmax.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia (maksymalny):

  • Auto dostawcze typu furgon – 31.08.2020r.;

 

SIWZ - SCALMAX - Auto dostawcze

Zal nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowo-cenowy - Auto

Zał nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia - Auto

Zal nr 3 do SIWZ - Oswiadczenia - Auto

Zal nr 4 do SIWZ - Wzor umowy - Auto

Zaproszenie do skladania ofert - SCALMAX - AutoZaproszenie do skladania ofert - SCALMAX - Auto

 

Białystok, dnia 07 sierpnia 2020r.

 


 

 

int 1

Ekologia

Scalmax firma ekologiczna

Jesteśmy firmą proekologiczną ponieważ tworzymy rozwiązania w dziedzinie alternatywnej energii pochodzącej z gazu. W naszej działalności staramy się stosować materiały biodegradowane, a opakowania pochodzą z recyklingu.

LPG w samochodzie a środowisko

Czytając artykuły na temat ekologicznych aspektów zastosowania gazu w samochodach przeznaczonych na zasilanie Benzynowe możemy trafić na bardzo sprzeczne opinie. Spowodowane jest to trudnością regulacji systemów poprzedniej generacji.

Technologia w służbie naturze

Jako producent dbamy o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne. Produkujemy jedynie najbardziej ekologiczne systemy autogazu LPG, CNG i LNG. Świadomie zrezygnowaliśmy z produkcji systemów do silników benzynowych generacji niższej niż IV. Ponieważ w wypadku braku dokładnej regulacji powodowały one zwiększenie emisji zanieczyszczeń w nowszych samochodach z katalizatorem trój funkcyjnym. 1

Produkowany przez nas system jest naprawdę proekologiczny instalacja oznacza to zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza oraz bardzo korzystne ograniczenie zanieczyszczania oleju silnikowego. Dzieje się tak ponieważ w wyniku lepszego jakościowo spalania mniej zanieczyszczeń przedostaje się do obiegu. Zmniejsza się prędkość rozrzedzania oleju silnikowego przez co może on pracować dłużej a ilość wytwarzanych odpadów zmniejsza się.

Również w transporcie ciężkim

Jesteśmy twórcą pierwszego w Polsce systemu diesel dualfuel. Zastosowanie zaawansowanych technologii umożliwia korzystanie z zalet gazowego paliwa w silnikach ciągników siodłowych i innych maszyn napędzanych olejem napędowym.

Nasza instalacja gazowa do silników wysokoprężnych została dokładnie zbadana przez dwa niezależne ośrodki Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie (ITS) oraz Zakład Silników Spalinowych Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Wykonano badania emisji CO2, tlenków azotu, cząsteczek stałych. W badaniach wzięły udział samochód ciężarowy, transportowy oraz osobowy. Przeprowadzono je zgodnie z 83.06 EKG ONZ, wykazano znaczącą redukcje emisji zanieczyszczeń. Potwierdziły one proekologiczne działanie dotyczące naszego systemu gazodiesla.

1. Andrzej Żółtowski, PROBLEMY EMISJI W POJAZDACH ZASILANYCH PALIWAMI GAZOWYMI, Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002

DZIAŁ R&D

Dział Badawczo Rozwojowy firmy Scalmax zajmuje się budową prototypowych urządzeń opartych o innowacyjne technologie. Tworząc projekt opieramy się przede wszystkim na doświadczeniu i dobrej praktyce inżynierskiej, spełniając przy okazji nawet najbardziej rygorystyczne prawne wymagania techniczne z całego świata.

Dążymy do perfekcji

Urządzenie tworzone w naszym dziale R&D są zawsze optymalnie dopasowane do wymagań rynku tak aby swoją użytecznością i niezawodnością inspirować kolejne pokolenia konstruktorów. Prowadzona przez nas polityka cyklu życiowego każdego produktu oznacza stałe doskonalenie i zapewnia najlepsze rezultaty końcowe.

Współpraca drogą do celu

Prowadzimy ciągłą współpracę z wybitnymi specjalistami z branży, zarówno z kręgów naukowych jak i przemysłu automotive. Ciągle śledzimy najnowsze trędy dzięki czemu nasze rozwiązania można zastosować w najnowszych konstrukcjach silnikowych. Stała współpraca z producentem hamowni daje nam to dostęp do pełnego rzeczywistego profilu jednostek napędowych dostępnych na polskim rynku. Jako nielicznym umożliwia nam to jeszcze lepsze dopasowanie do realnych potrzeb rynku.

NASZA MISJA

Pragniemy tworzyć najlepsze rozwiązania elektroniczne stale optymalizując jakość i cenę naszych produktów. Jesteśmy zorientowani na spełnianie indywidualnych oczekiwań klientów z kraju i za granicy. Chcielibyśmy aby nasze produkty kojarzyły się z trwałością i ponadprzeciętną jakością gwarantującą zadowolenie końcowego konsumenta.

Więcej artykułów…

Kontakt:

 Białystok

 Polska 2

 Tel: +48 85 307-08-31

 Fax: +48 85 307-08-52

 info@scalmax.pl

        EU FLAG