• +48 85 307-08-31

INFORMACJE O DOFINANSOWANIACH

plakat mapdotacji

 

plakat mapadotacji BiR 01

 

Parp dofinansowanie pasek

 

SCALMAX Paweł Popławski realizuje projekt nr POPW.01.02.00-20-0065/21

pn. „ Internacjonalizacja przedsiębiorstwa SCALMAX poprzez wejście na nowe rynki komponentów instalacji autogazu.” (w ramach umowy nr POPW.01.02.00-20-0065/21-00 zawartej dnia 30.03.2022r.).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach programu: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Głównym celem projektu jest przygotowanie Przedsiębiorstwa SCALMAX do wejścia na rynek autogazu Kazachstanu, Panamy, Dominikany, Argentyny, Peru, Malezji i RPA.

Okres realizacji projektu: 16.05.2022r. – 30.06.2023r.

Zakres projektu:

1) udział w targach w Kazachstanie, Panamie, Argentynie, Peru, Malezji i RPA,

2) katalogi produktów w formie papierowej i na pendrive oraz inne materiały reklamowe,

3) obrandowanie stanowisk targowych (ścianki, fototapety),

4) usługi tłumaczeniowe języka rosyjskiego, angielskiego i hiszpańskiego podczas targów.

Wartość ogółem projektu: 592 380,00 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 412 420.00 zł

 

 

 

Contakt:

 Bialystok, POLAND

 Street: ul. Polska 2

 Tel: +48 85 307-08-31

 Fax: +48 85 307-08-52

 info@scalmax.pl