• +48 85 307-08-31

PRZETARGI

PRZETARGI

Fund Eu

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT III

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.03.00-20-0265/18

pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0265/18-00

zawartej dnia 29.03.2019r.

w ramach postępowania nr 3/RPOWP/2019 na:

Opracowanie technologii produkcyjnej trwałego łączenia fluoro-kauczuku ze stalą nierdzewną 1.4104 do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”

SCALMAX Paweł Popławski, ul. Generała Józefa Bema 97/92, 15-370 Białystok

tel.: 793-792-455

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.scalmax.pl

zaprasza do złożenia ofert na

Opracowanie technologii produkcyjnej trwałego łączenia fluoro-kauczuku ze stalą nierdzewną 1.4104 do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.scalmax.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia (maksymalny):

  • 5 miesięcy od daty podpisania umowy;

Białystok, dnia 21 maja 2020r.

Zaproszenie do składania ofert - SCALMAX - technologia

SIWZ - SCALMAX - technologia

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy - technologia

Zał nr 2 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - technologia

Zał nr 3 do SIWZ - Oświadczenia - technologia

Zał nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - technologia

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT IV

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.03.00-20-0265/18

pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0265/18-00

zawartej dnia 29.03.2019r.

w ramach postępowania nr 4/RPOWP/2019 na:

Na dostawę centrum tokarskiego i wirówki do wiórów do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”

SCALMAX Paweł Popławski, ul. Generała Józefa Bema 97/92, 15-370 Białystok

tel.: 793-792-455

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.scalmax.pl

zaprasza do złożenia ofert na

dostawę centrum tokarskiego i wirówki do wiórów do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.scalmax.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia (maksymalny):

  • Centrum tokarskie – 14.12.2020r.;
  • Wirówka do wiórów – 3 miesiące od daty podpisania umowy;

Białystok, dnia 1 czerwca 2020r.

Zaproszenie do składania ofert - SCALMAX - CNC i wirówka

SIWZ - SCALMAX - wirówka i CNC

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy - CNC i wirówka

Zał nr 2 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - CNC i wirówka

Zał nr 3 do SIWZ - Oświadczenia - CNC i wirówka

Zał nr 4 do SIWZ- Wykaz prac - CNC i wirówka

Zał nr 5 do SIWZ - Wzór umowy - CNC i wirówka

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

-Informacja o wyborze wykonawcy, postępowanie Nr 3/RPOWP/2019

-Informacja o wyborze wykonawcy, postępowanie Nr 4/RPOWP/2019

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.02.01-20-0157/19

pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0157/19-00

zawartej dnia 15.05.2020r.

w ramach postępowania nr 1/RPOWP 1.2.1/2020 na:

Na dostawę centrum frezarskiego do projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.”

SCALMAX Paweł Popławski, ul. Generała Józefa Bema 97/92, 15-370 Białystok

tel.: 793-792-455

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.scalmax.pl

zaprasza do złożenia ofert na

dostawę centrum frezarskiego do projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.scalmax.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia (maksymalny):

  • Centrum frezarskie – 31.07.2020r.;

Białystok, dnia 13 lipca 2020r.

 

 

 SIWZ - SCALMAX - Frezarka

Zaproszenie do składania ofert - SCALMAX - Frezarka

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy - Frezarka

Zał nr 2 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - CNC i wirówka

Zał nr 3 do SIWZ - Oświadczenia - CNC i wirówka

Zał nr 4 do SIWZ- Wykaz prac - CNC i wirówka

Zał nr 5 do SIWZ - Wzór umowy - CNC i wirówka

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP 1.2.1/2020 dostawę centrum frezarskiego do projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.” przekazane bezpośrednio potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronach internetowych: http://www.scalmax.plwww.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, w terminie do dnia 22.07.2020r. do godz. 9:45 wpłynęły oferty od następujących firm:

  1. ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa – wpłynęła 22.07.2020r. o godz. 8:30 (przesyłka kurierska)
  2. FANUC POLSKA Spółka z o.o., ul. Tadeusza Wendy 2, 52-407 Wrocław – wpłynęła 20.07.2020r. o godz. 10:00 (przesyłka kurierska)

 
Z następującymi warunkami ofertowymi:

Lp. Nazwa firmy Zaproponowana cena netto (pln) Okres gwarancji
(miesiące)
Liczba zdobytych punktów
1 ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa 497.291,20* 24 m-ce 77,86
2 FANUC POLSKA Spółka z o.o., ul. Tadeusza Wendy 2, 52-407 Wrocław 483.970,90* 48 m-cy 100,00

*przeliczono po kursie średnim NBP PLN/EUR z dnia 22.07.2020r. Tabela nr 141/A/NBP/2020 – 4,4401 PLN/EUR
 
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano oferty firmy:
FANUC POLSKA Spółka z o.o., ul. Tadeusza Wendy 2, 52-407 Wrocław. Oferta spełniła wszelkie wymagane kryteria (w tym o spełnieniu braku powiązań) oraz zdobyła najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.02.01-20-0157/19

pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0157/19-00

zawartej dnia 15.05.2020r.

w ramach postępowania nr 10/RPOWP 1.2.1/2020 na:

Na dostawę auta dostawczego typu furgon do projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.”

SCALMAX Paweł Popławski, ul. Generała Józefa Bema 97/92, 15-370 Białystok

tel.: 793-792-455

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.scalmax.pl

zaprasza do złożenia ofert na

dostawę auta dostawczego typu furgon do projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie SCALMAX w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do instalacji autogazu.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.scalmax.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia (maksymalny):

  • Auto dostawcze typu furgon – 31.08.2020r.;

 

SIWZ - SCALMAX - Auto dostawcze

Zal nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowo-cenowy - Auto

Zał nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia - Auto

Zal nr 3 do SIWZ - Oswiadczenia - Auto

Zal nr 4 do SIWZ - Wzor umowy - Auto

Zaproszenie do skladania ofert - SCALMAX - AutoZaproszenie do skladania ofert - SCALMAX - Auto

 

Białystok, dnia 07 sierpnia 2020r.

 


 

 

int 1

Contakt:

 Bialystok, POLAND

 Street: ul. Polska 2

 Tel: +48 85 307-08-31

 Fax: +48 85 307-08-52

 info@scalmax.pl